+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba
Donacija BH Telecoma

Donacija BH Telecoma

Donacija BH Telecoma Zahvaljujemo BH Telecom kompaniji koja je pružila podršku svim našim učenicima koji nisu imali pristup internetu. Do sada su obezbijedili mobilni internet za oko 30 učenika naše škole, 700MB dnevno na 4G mreži. Važno je istaći da su svi učenici...

Naredba

Krizni štab Ministarstva zdravstva za praćenje novog corona virusa Zeničko-dobojskog kantona, a vezano za Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.03.2020. godine, donio je sljedeću N A R E D B U 1.Nalaže se obustavljanje rada dječijih vrtića na...

Vrijedna donacija našoj školi

Iskrenu zahvalnost iskazujemo Federalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku kao i MKD “Mikrofin” d.o.o. Zenica za vrijednu donaciju u opremanju kabineta za inkluzivnu praksu u našoj školi. Hvala što ste prepoznali probleme s kojim se susrećemo u...

POČINJE ŠKOLA!

POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE U PONEDJELJAK, 02.09.2019. god. u 7,30 sati za prvu i u 13,00 sati za drugu smjenu   I – SMJENA: VI – IX, / I-2, II-2, III-2, III-3, IV-2 i V-1 II – SMJENA: I-1, II-1, II-3, III-1, IV-1 i V-2 NAPOMENA: RAZREDI OD VI...
ŠKOLA ZA 21. VIJEK

ŠKOLA ZA 21. VIJEK

Pomoću micro:bit uređaja, a uz podršku British Councila, naša škola će ubuduće podsticati vještine  programiranja, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema....