+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

UPRAVA ŠKOLE

Direktor: Murat Spahić

Pom. direktora: Sanela Huseinagić

Pedagogica: Elzina Muratović-Tutmić

Sekretarica škole: Aida Halilović

Admin.-fin. zaposlanica: Zekija Hakanović

Bibliotekarke: Aida Habibović / Lejla Kozlić

 

 

 

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica