+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Dopunska nastava

Termini održavanja dopunske nastave

Razredna nastava: 

Ahmić Azra, Bosanski jezik / Matematika; četvrtak: 10,15 / 11,55

Direk Aida, Bosanski jezik / Matematika; srijeda: 10,15 / 11,55

Edina Bilić, Bosanski jezik / Matematika; srijeda: 11,05 / 11,55

Meliha Arnaut, Bosanski jezik / Matematika; utorak: 11,05 / 16,35

Gordana Alihodžić, Bosanski jezik / Matematika; srijeda: 11,05 / 11,55

Vera Zorić, Matematika; ponedjeljak: 11,05 / 16,35

Amra Begagić, Bosanski jezik / Matematika; srijeda: 11,05 / 11,55

Alisa Brljevac,  Matematika; utorak: 11,05 / 16,35

Nadža Žužo, Bosanski jezik / Matematika; četvrtak 11,05 / srijeda 15,55

Jasna Tirić, Bosanski jezik / Matematika; četvrtak: 11,05 / srijeda: 11,55

Edina Hadžimejlić

Vanesa Delalić, Bosanski jezik / Matematika; srijeda: 7,30 / 13,00

Mahir Alić, Bosanski jezik / Matematika; četvrtak 10,15 / petak: 15,45

Predmetna nastava:

Azra Bajramović, Bosanski jezik i književnost; srijeda: 12,45 / petak: 12,40

Lejla Dedić, Bosanski jezik i književnost; petak: 12,40

Patković Senada, Bosanski jezik i književnost; srijeda: 12,40 / petak: 12,40

Omer Joldić, Matematika: 12,45

Arnaut Kenan, Matematika VI, VII; četvrtak: 12,15

Ismeta Dizdarević, Engleski jezik; četvrtak 12,15

Amer Hedžić, Njemački jezik; utorak: 12,15

Amra Dropić; Fizika: utorak: 12,45

Almira Muharemović Kubat, Tehnička kultura; petak: 12,15

Ramiza Joldić, Biologija; četvrtak: 12,40

Asima Vilić, Geografija; ponedjeljak: 11,55

Merana Oprašić, Historija; utorak: 12,45