+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Ukratko o školi

OŠ ‘Miroslav Krleža’ jedna je od najstarijih škola na području  grada Zenice. Vodi porijeklo od DJEVOJAČKE NARODNE OSNOVNE ŠKOLE podignute za vrijeme Austrougarske vlasti. Podaci koji datiraju  iz 1901. godine kazuju da se nalazila u ulici Veselina Masleše. Raspolagala je sa 4 učionice. Bila je namijenjena za osnovno školovanje samo djevojčica i to sve do  1945. godine.

Poslije oslobođenja mijenja naziv u  NARODNU OSNOVNU ŠKOLU, koja školuje djecu oba spola. Još nekoliko puta mijenjala je nazive i lokacije. Tako je školske 1950/51. godine škola dobila naziv III OSNOVNA ŠKOLA.

Školske 1955/56. godine  Škola prerasta u III OSMOGODIŠNJU ŠKOLU (10.06.1955.),te se u istom vremenu seli u ulicu 12. april . To je zgrada bivše Ekonomske škole. U toj zgradi radi sve do 20.10.1961.

Školske 1959/60. godine tačnije 9.11.1959. škola dobija naziv OŠ ‘SESTRE DITRIH’.

Sestre, po kojima je škola dobila naziv, (BORA, MIRA I LINA) živjele su u Zenici tokom II Svjetskog rata. Bile su uključene u ilegalni rad. Krajem 1944. godine su uhapšene i odvedene u logor Jasenovac.

Godine 1961. škola prelazi u prostorije sadašnje  zgrade,a 1974. godine izgrađen je i Aneks.

Bitno je napomenuti da je u sastavu škole bila i područna škola u Čajdrašu, koja se 1979.godine izdvaja i postaje samostalna.

Sadašnji naziv „Miroslav Krleža“ škola dobija 6. 8. 1994.godine, a školske 2002/2003. godine u njen sastav ponovo ulazi škola u Čajdrašu te postaje njena područna škola.

Renoviranje škole vršeno je u periodu od 10.11.2003. do 3.2.2004. te postaje jedna od najbolje opremljenih škola u gradu.

Veliki broj učenika odgajao se i obrazovao u ovoj ustanovi. Podatak iz školske 1974/75. godine kazuje da je škola imala 2164 učenika, raspoređena u 67 odjeljenja. Danas škola broji 494 učenika.

Prema podacima iz LJETOPISA ŠKOLE jedna je od najuspješnijih škola na području grada Zenice, ali i bivše države.

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica