+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Donacija BH Telecoma

apr 24, 2020 | Vijesti

Zahvaljujemo BH Telecom kompaniji koja je pružila podršku svim našim učenicima koji nisu imali pristup internetu. Do sada su obezbijedili mobilni internet za oko 30 učenika naše škole, 700MB dnevno na 4G mreži.

Važno je istaći da su svi učenici koji su prijavili da nemaju pristup internetu isti dobili od BH Telecoma te iz kompanije poručuju da je poziv još uvijek otvoren.
Predstavnici BH Telecoma obezbijedili su i laptop za jednog našeg učenika.

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica