+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Vannastavne aktivnosti

KULTURNO UMJETNIČKE SEKCIJE

Mali hor – Begagić Amra, Žužo Nadža, Tirić Jasna
Ritmička sekcija – Zorić Vera, Bilić Edina
Recitatorska sekcija – Alihodžić Gordana
Hor – Čoloman Edbera
Art radionica – Arnaut Meliha, Habibija Šeherzada
Literarna sekcija – Bajramović Azra
Dramska sekcija – Delalić Vanesa
Mladi kreativci – Direk Aida

NAUČNO-TEHNIČKE I NASTAVNE SEKCIJE

Mladi naučnici – Bajramović Alma
Engleska sekcija – Dizdarević Ismeta
KMT – M.-Kubat Almira
Učenje znakovnog jezika – Huseinagić Sanela

SPORTSKE SEKCIJE

Stoni tenis – Halilović Amir
Odbojka – Smajilović Armin

OSTALE SEKCIJE

Prva pomoć – Hedžić Amer
Debatni klub – Oprašić Merana
Društvene igre – Hadžimejlić Edina
Mali radoznalci – Brljevac Alisa
Domaćinstvo i kulinarstvo – Dedić Lejla
Arapsko pismo – Ĉerim Mehida
Bajkaonica – Ahmić Azra
Mladi biolozi – Joldić Ramiza
Geografsko-turistička sekcija – Vilić Asima