+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Dodatna nastava

Termini održavanja dodatne nastave

Edina Hadžimejlić, Matematika; petak: 11,05

Mediha Ćerim, Islamska vjeronauka; srijeda: 12,40

Pjanić Sanela, Hemija; srijeda 12,40

Aida Krgo, Matematika; srijeda: 12,40

Amir Halilović, Islamska vjeronauka; čevrtak: 12,45

Arnaut Kenan, Informatika; ponedjeljak: 12,45

Sanela Huseinagić, Engleski jezik; ponedjeljak 12,40

Armin Smajilović, Nogomet; četvrtak: 12,50

Amra Drapić, Fizika; četvrtak: 12,15

Omer Joldić, Matematika; utorak: 12,45

Merana Oprašić, Građansko obrazovanje; ponedjeljak: 12,40