+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Predmetna nastava

Azra Bajramović – Bosanski jezik i književnost – razrednica VII1

Lejla Dedić – Bosanski jezik i književnost – razrednica IX1

Senada Patković – Bosanski jezik i književnost

Jusuf Muharemović – Matematika

Arnaut Kenan – Matematika i Informatika – razrednik VI1

Aida Krgo – Matematika

Sanela Huseinagić – Engleski jezik – razrednica VIII1

Ismeta Dizdarević – Engleski jezik

Smajilović Maja – Engleski jezik

Amer Hedžić – Njemački jezik – razrednik IX2

Amra Gičević – Njemački jezik

Amra Dropić – Fizika

Almira Muharemović Kubat – Tehnička kultura i Informatika – razrednica VII2

Sanela Pjanić – Biologija i Hemija

Ramiza Joldić – Biologija i Hemija

Asima Vilić – Historija i Geografija

Merana Oprašić – Historija i Građansko obrazovanje – razrednica VIII3

Šeherzada Habibija – Likovna kultura – razrednica VI3

Edbera Čoloman – Muzička kultura

Armin Smajilović – Tjelesni i zdravstveni odgoj – razrednik VII3

Mediha Ćerim – Islamska vjeronauka – razrednica VI2

Amir Halilović – Islamska vjeronauka – razrednik VIII2

Indira Budimlić – Osnove tehnike i Kultura življenja

Emir Ahmić – Islamska vjeronauka

Pavle Maksimović – Pravoslavna vjeronauka

Selma Salkić – Islamska vjeronauka