+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Kamp matematike 2019.

feb 15, 2019 | Vijesti

U cilju bolje pripreme za predstojeća takmičenja Richmond Park International Secondary School u Zenici organizuje kamp matematike za učenike 8.i9. razreda osnovnih škola Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.
Predavači na kampu su profesori sa Univerziteta u Zenici.

 

KAMP MATEMATIKE 2019.

 

PROGRAM

8:30 – 9:00

doručak

9:00 – 10:00

1. predavanje

10:00 – 10:15

pauza/odmor

10:15 – 11:15

2. predavanje

11:15 – 11:30

pauza/odmor

12:30 – 13:30

TEST

13:00 – 13:30

ručak

13:30 – 14:30

3. predavanje

14:30 – 14:45

pauza/odmor

14:45 – 15:45

4. predavanje

15:45 – 16:00

NAGRADE I CERTIFIKATI

 

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica