+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Radionica za nastavnike razredne i predmetne nastave

jan 18, 2019 | Vijesti

Danas je u našoj školi održana radionica za nastavnike razredne i predmetne  nastave na temu: Primjena restitucije, principa logičkih posljedica i učešća vršnjaka u rješavanju teškoća discipline i konflikta među učenicima.
Izdavačka kuća  Bosanska knjiga pripremila je vrlo interesantno  predavanje autorica Eldine Dizdar i Mirsade Jaganjac koje su dobile prvu nagradu stručnih saradnika  u praksi za inovativni pristup u rješavanju konflikata i discipline među vršnjacima.
 Korištenjem restitucije kao principarješavanja teškoća u disciplini učenika, ne povređuje se  ličnost djeteta, već mu se daje  šansa dapromijeni svoje pinašanje i tako uči kako na prihvatljiv način riješiti problem.

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica