+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba
  1. Nastavno osoblje

Razredna nastava:

Ahmić Azra (I1)

Direk Aida (I2)

Edina Bilić (II1)

Meliha Arnaut (II2)

Gordana Alihodžić (II3)

Vera Zorić (III1)

Amra Begagić (III2)

Alisa Brljevac (III3)

Nadža Žužo (IV1)

Jasna Tirić (IV2)

Edina Hadžimejlić (V1)

Vanesa Delalić (V2)

Mahir Alić (V3)

Alma Bajramović (II4 / IV3, kombinovano odjeljenje u područnoj školi Čajdraš)

Predmetna nastava:

Azra Bajramović – Bosanski jezik i književnost (razrednica VII1)

Lejla Dedić – Bosanski jezik i književnost (razrednica IX1)

Senada Patković – Bosanski jezik i književnost

Jusuf Muharemović – Matematika

Arnaut Kenan – Matematika i Informatika (razrednik VI1)

Aida Krgo – Matematika

Sanela Huseinagić – Engleski jezik (razrednica VIII1)

Ismeta Dizdarević – Engleski jezik

Smajilović Maja – Engleski jezik

Amer Hedžić – Njemački jezik (razrednik IX2)

Amra Dropić – Fizika

Almira Muharemović Kubat – Tehnička kultura i Informatika (razrednica VII2)

Sanela Pjanić – Biologija i Hemija

Ramiza Joldić – Biologija i Hemija

Asima Vilić – Historija i Geografija

Merana Oprašić – Historija i Građansko obrazovanje (razrednica VIII3)

Šeherzada Habibija – Likovna kultura (razrednica VI3)

Edbera Čoloman – Muzička kultura

Armin Smajilović – Tjelesni i zdravstveni odgoj (razrednik VII3)

Mediha Ćerim – Islamska vjeronauka (razrednica VI2)

Amir Halilović – Islamska vjeronauka (razrednik VIII2)

Indira Budimlić – Osnove tehnike i Kultura življenja

Emir Ahmić – Islamska vjeronauka

Pavle Maksimović – Pravoslavna vjeronauka

Selma Salkić – Islamska vjeronauka

Produženi boravak:

Nezira Popaja

Emina Bašić

Vildana Šarić-Hasić

Saradnice:

Berina Čorić (saradnica za znakovni jezik)

Belma Halilović-Herić (saradnica za nastavu)