+387 32 460 521 krlezamiroslav@bih.net.ba

Prrvo polugodište u školskoj 2018/2019. godini počinje 03.09. 2018. godine i traje do 31. 12. 2018. godine sa ukupno 17 radnih sedmica.

Zimski odmor za učenike traje od 03. januara do 19. januara 2019. godine.

Drugo polugodište počinje 22. januara 2019. godine i traje do 14. juna. 2019. godine, a za učenike IX razreda do 07. juna 2019. godine, ukupno 18 radnih sedmica .

Proljetni odmor traje od 26. marta do 30. marta 2019. godine.

Ljetni raspust za učenike traje od 14.06.2019. do 31.08.2019.godine

Popravni ispiti  za učenike obavit će se 14 i 15 augusta 2019. godine.

U ovoj školskoj godini Nastavnim kalendarom je planirano da se obilježe:

Državni praznici: Dan državnosti BiH 25. 11. 2018. godine, Dan nezavisnosti BiH 01. 03. 2019. godine.

Međunarodni praznici: Svjetski dan nastavnika 05.10.2018. godine, Međunarodni praznik rada 01. i 02.05.2019. godine.

Dan škole ćemo obilježiti 23.03. 2019. godine, a vjerske praznike u skladu sa vjerskim kalendarima i preporukama resornog Ministarstva.

Mirovna sedmica od  27.05. do 31.05.2019. godine kroz sportske igre, kviz znanja i kreativne radionice..

 

RASPORED ODJELJENJA PREMA SMJENAMA

PRVA SMJENA

V, VI, VII, VIII, IX, razredi, I-2, II-2, II – 3, III – 2, IV-1.

DRUGA SMJENA

I-1, I- 3, II – 2, III – 1, IV – 2.

Promjena smjena vrši se svake sedmice (ponedjeljka) u matičnoj školi, samo za odjeljenja od prvog do četvrtog razreda (učenici od petog do devetog razreda ne mijenjaju smjenu, idu samo u prvu smjenu), dok se u područnoj školi radi samo u prvoj smjeni.

 

RASPORED ZVONJENJA:

Prva smjena

1.čas   7,30-8,15
2.čas   8,20-9,05
3.čas   9,25-10,10
4.čas  10,15-11,00
5.čas  11,05-11,50
6.čas  11,55-12,40

Druga smjena

1.čas  13,00-13,45
2.čas  13,50-14,35
3.čas  14,55-15,40
4.čas  15,45-16,30
5.čas  16,35-17,20
6.čas  17,25-18,10

Područna škola Čajdraš

  1. čas 08,30-09,15
  2. čas 09,20-10,05
  3. čas 10,25-11,10
  4. čas 11,15-12,00
  5. čas 12,05-12:50
  6. čas 12,55-13,40

RASPORED RADNOG VREMENA ZA NENASTAVNO OSOBLJE

Direktor škole radi od 07,00-15,30 sati.

Pomoćnik direktora radi od 11,00 do 12,00 sati.

Pedagog škole radi od 08,00 – 16,30 sati.

Radno vrijeme sekretara i domara škole, traje osam radnih sati, tj. od 07,00-15,00.

Na radnom mjestu bibliotekara rade nastavnice Habibović Aida i Delalić Vanesa, a prema sljedećem rasporedu radnog vremena od ponedjeljka do petka:
Habibović Aida od 8,00 do 11,00 sati.
Delalić Vanesa od 11,00 do 14,00 sati

 

Radnice na održavanju čistoće rade u dvije smjene i to:
I smjena od 07,00 sati do 15,30 sati, II smjena  od  12,00 sati do  20,30 sati.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA 

Dežurstvo nastavnika organizovano je tako da u prizemlju, I, II i III spratu u svakoj    smjeni dežura po jedan nastavnik.

U prvoj smjeni dežurstvo traje  07,15 – 12,40 sati, a u  II smjeni 12,40 – 18,10 sati.

Dežurni nastavnici obavezni su doći 20 minuta prije početka smjene pratiti i osigurati nesmetan i bezbjedan ulazak i izlazak učenika te na taj način uticati na dosljedno poštivanje Kućnog reda škole od strane učenika, roditelja i uposlenika Škole.

 

Svi nastavnici su obavezni u prvoj smjeni dolaziti na posao najkasnije 15 minuta prije početka časova, a u drugoj smjeni u 12,45 sati ili ako nema prvi čas 15 minuta prije početka časa koji ima po rasporedu.

+387 32 460 521

miroslav.krleza.os@gmail.com krlezamiroslav@bih.net.ba

Travnička cesta 8 - 72000 Zenica